HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TASMANIA – TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 100%

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TASMANIA – TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 100%

 

THÔNG TIN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TASMANIA

  1. Học bổng 100% học phí
Đối tượng áp dụng Yêu cầu Số lượng Điều kiện duy trì học bổng
Dành cho đương đơn đăng ký các khóa học thuộc TSBE (Tasmania School of Business & Economics), bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. * Bậc đại học: GPA lớp 12 từ 9.5 + bài luận tối đa 500 từ + IELTS 6.0 (5.5 mỗi band)

 

* Bậc thạc sĩ: GPA năm cuối đại học từ 9.0 + bài luận tối đa 500 từ + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band)

 

* Riêng chương trình MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0

 

Có duy nhất 4 suất dành cho các nước: Indonesia, Latin America, Malaysia/Singapore và Việt Nam

 

Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm
KHÔNG áp dụng cho khóa Master of Professional Accounting (C7B) và Master of Professional Accounting Specializations (C7D). KHÔNG áp dụng cho các khoa khác thuộc UTAS.
    1. Học bổng 50% học phí
Đối tượng áp dụng Yêu cầu Số lượng Điều kiện duy trì học bổng
Ứng viên đăng ký chương trình Bachelor of Economics/ Cử nhân Kinh tế (thuộc TSBE)

 

GPA lớp 12 từ 8.0 + IELTS 6.0 (tối thiểu 5.5 mỗi band)

 

02 suất cho sinh viên Việt Nam

 

Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm

 

Dành cho đương đơn đăng ký TẤT CẢ các ngành học thuộc UTAS, bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. KHÔNG áp dụng cho khóa Master of Professional Accounting (C7B) và Master of Professional Accounting Specializations (C7D) * Bậc đại học: GPA lớp 12 từ 9.0 + IELTS 6.0 với mỗi band tối thiểu 5.5.

 

* Bậc thạc sĩ : GPA năm cuối đại học từ 8.0 + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band).

 

* MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG. HỌC BỔNG CẤP TỰ ĐỘNG

 

 

  1. Học bổng 25% học phí
Đối tượng áp dụng Yêu cầu Số lượng Điều kiện duy trì học bổng
Dành cho đương đơn đăng ký TẤT CẢ các ngành học thuộc UTAS, bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. KHÔNG áp dụng cho ngành Y. * Bậc đại học: GPA lớp 12 từ 8.0 + IELTS 6.0 với mỗi band tối thiểu 5.5.

 

* Bậc thạc sĩ : GPA năm cuối đại học từ 7.5 (B+) + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band). Riêng chương trình MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0

 

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG. HỌC BỔNG CẤP TỰ ĐỘNG Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm

 

THÔNG TIN TRƯỜNG TASMANIA

– #1 nhiều giải thưởng về giảng dạy tại Úc.

– Top 2% trường đại học trên thế giới.

– Top 50 trên thế giới về Earth và Marine Science

– Top 100 trên thế giới về Agriculture và Forestry, Law

– Bang Tasmania có chi phí sinh hoạt rẻ hơn hẳn so với các điểm đến du học Úc yêu thích khác của sinh viên quốc tế.

– Hơn 400 đối tác tại 123 quốc gia trên thế giới.

– 16/21 Các lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá trên tiêu chuẩn thế giới.

– Chuyên ngành đào tạo đa dạng, bao gồm: Kế toán kiểm toán, Tài chính, Chính trị, Mỏ – Khai khoáng, Marketing – Truyền thông, Luật, Môi trường, Y dược, Thương mại, Kinh tế, Kiến trúc, Quản trị, Công nghệ thông tin…

 

Liên hệ ngay American Dream để được hỗ trợ săn học bổng