Đậu VISA không khó khi đã có American Dream

KHÔNG GÌ KHÓ KHI ĐÃ CÓ CHUYÊN GIA

  • American Dream xin chúc mừng các bạn đã đậu phỏng vấn VISA du học Mỹ.
  • Đồng thời cũng gửi lời cám ơn chân thành đến các phụ huynh, các bạn đã lựa chọn American Dream là nơi trao gửi niềm tin.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI 

 AMERICAN DREAM – CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 


Bạn Thiên Minh - VISA J1 - Chương trình giao lưu văn hóa
Bạn Thiên Minh - VISA J1 - Chương trình giao lưu văn hóa
Bạn Quang Vinh - VISA J1 - Chương trình trao đổi văn hóa
Bạn Quang Vinh - VISA J1 - Chương trình trao đổi văn hóa
Bạn Thanh Thanh - VISA F1 - Chương trình học bổng
Bạn Thanh Thanh - VISA F1 - Chương trình học bổng
Bạn Bảo Khanh - VISA J1 - Chương trình giao lưu văn hóa
Bạn Bảo Khanh - VISA J1 - Chương trình giao lưu văn hóa
Bạn Phú Quang - VISA F1 - Chương trình học bổng
Bạn Phú Quang - VISA F1 - Chương trình học bổng